Lietuvoje laikomos ir medžioklei naudojamos keturių veislių laikos: rytų Sibiro, vakarų Sibiro, rusų europinė, suomių. Visos jos pasižymi vienodomis medžioklinėmis savybėmis, bet yra skirtingo ūgio ir kailio spalvos. Laikos turi gerai išvystytus medžioklinius instinktus, jų uoslė, klausa, rega yra labai geri. Sekdamos žvėrį, laikos šiais instinktais naudojasi vienodai. Skirtingai nei kitų veislių šunys, ieškodamos žvėries ar paukščio, narplioja ne tik pėdsakus ant žemės, bet ir apžiūri medžių viršunes. Užtikusios medyje tupintį žvėrelį ar paukštį, aploja, jam judant medžių viršūnėmis persekioja lodamos. Vienodai gerai naudojasi tiek viršutine, tiek apatine uosle. Tai aistringi medžiotojai, narsūs, dirbantys ir vandenyje šunys. Ištvermingos sunkiose medžioklėse, nereiklios laikymo sąlygoms. Tankus ir ilgas kailis leidžia joms padėti medžiotojui sudėtingomis oro sąlygomis, tankumynuose ir vandens augalijoje. Lietuvoje daugiausiai talkina medžiojant su varovais, rečiau kailinių žvėrelių medžioklėje. Visoms laikoms būdingi bruožai: stačios ausys ir riesta uodega.                                                                                                            [Didžioji Lietuvos Medžioklės knyga 1. 2010. Vilnius: Nacionalinė knyga, 2010, p. 182-184]

 

RUSŲ EUROPINĖ LAIKA

RYTŲ SIBIRO LAIKA

SUOMIŲ LAIKA

VAKARŲ SIBIRO LAIKA